Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, firma MATPOŻ oferuje Państwu pomoc związaną z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi obiektów, dystrybucją oraz serwisem sprzętu gaśniczego.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie Usług Przeciwpożarowych:

 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Wykonywanie ekspertyz z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Prowadzenie dokumentacji obiektu
 • Szkolenia pracowników z zakresu ppoż.
 • Organizowanie praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych w obiektach
 • Bieżąca aktualizacja przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową
 • Kompleksowa ochrona obiektów w zakresie zabezpieczeń ppoż.
 • Kompleksowe wyposażenie obiektów w:
  • instrukcje przeciwpożarowe;
  • znaki ewakuacyjne;
  • znaki ochrony ppoż;
  • podręczny sprzęt gaśniczy;
  • stałe urządzenia gaśnicze – hydranty.
 • gaśnic;
 • hydrantów;
 • znaków ewakuacyjnych i ppoż.;
 • armatury;
 • węży hydrantowych i tłocznych;
 • zestawów pierwszej pomocy;
 • instrukcji BHP i Ppoż.
 • Kompleksowe usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń ppoż.:
  • serwis gaśnic oraz urządzeń pożarniczych;
  • remonty sprzętu gaśniczego;
  • pomiary wydajności hydrantów wewnętrznych;
  • pomiary wydajności hydrantów zewnętrznych;
  • przeglądy oraz naprawa systemów detekcji GAZEX;
  • badanie szczelności instalacji suchych pionów;
  • montaż oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego;
  • montaż gaśnic;
  • wymiana zaworów;
  • wymiana lub naprawa uszkodzonych hydrantów.